Jakość PM10 PM2,5
B. dobra 0-20 0-13
Dobra 20,1-50 13,1-35
Umiarkowana 50,1-80 35,1-55
Dostateczna 80,1-110 55,1-75
Zła 110,1-150 75,1-110
B. zła >150 >110
źródło: www.gios.gov.pl

Jakość powietrza


PM10 PM2,5
361µg/m³ 349µg/m³
722% 1396%

Temperatura: 

0.5ºC
Min. Śr. Max.
0.3ºC 0.4ºC 0.5ºC

Wilgotność: 

98.5%
Min. Śr. Max.
6.0% 75.3% 99.7%

Opady


Szansa na opady: brak
w ciągu: ∞ min.
Darmowy Katalog Wersja mobilna